AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng. Nhiệt nóng chảy riêng của vàng là 62,8.103 J/Kg. 

  • A. Khối vàng sẽ toả ra nhiệt lượng 62,8.10J khi nóng chảy hoàn toàn. Mỗi kg vàng cần thu nhiệt lượng 62,8.103 J hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
  • B. Khối vàng cần thu nhiệt lượng 62,8.103J để hoá lỏng.
  • C. Mỗi kg vàng toả ra nhiệt lượng 62,8.103J khi hoá lỏng hoàn toàn.
  • D. Mỗi kg vàng thu vào nhiệt lượng 62,8.103J khi hoá lỏng hoàn toàn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>