AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi một chất lỏng bị “bay hơi” thì điểu nào sau đây không đúng? 

  • A. Sự bay hơi chỉ xảy ra ở bề mặt của chất lỏng.
  • B. Nhiệt độ của khối chất lỏng giảm.
  • C. Số phân tử hơi bị hút vào trong chất lỏng ít hơn số phân tử chất lỏng thoát khỏi bề mặt chất lỏng.
  • D. Chỉ có các phân tử chất lỏng thoát khỏi bề mặt chất lỏng thành phân tử hơi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>