AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Điều nào sau đây là sai khi nói về hơi bão hoà? 

  • A. Hơi bão hoà là hơi ở trạng thái cân bằng động với chất lỏng của nó.
  • B. áp suất hơi bão hoà không phụ thuộc vào thể tích của hơi.
  • C. Với cùng một chất lỏng, áp suất hơi bão hoà phụ thuộc vào nhiệt độ, khi nhiệt độ tăng thì áp suất hơi bão hoà giảm.
  • D. ở cùng một nhiệt độ, áp suất hơi bão hoà của các chất lỏng khác nhau là khác nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>