AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhiệt hóa hơi của nước là 2,3.106J/kg. Câu nào dưới đây đúng?

  • A. Một lượng nước bất kì cần thu một lượng nhiệt là 2,3.106J để bay hơi hoàn toàn.
  • B. Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là 2,3.106J để bay hơi hoàn toàn.
  • C. Mỗi kilôgam nước sẽ tỏa ra một lượng nhiệt là 2,3.106J khi bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.
  • D. Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là 2,3.106J để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Nhiệt hóa hơi của nước là \(2,3.10^6\) J/kg. Tức là mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là  \(2,3.10^6J\) để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.

  ⇒ Chọn D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>