YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm tập nghiệm S của bất phương trình: \({2^{{x^2} - x + 1}} > {4^{x + 1}}.\)

  • A. \(S = \left( {\frac{{3 - \sqrt {13} }}{2};\frac{{3 + \sqrt {13} }}{2}} \right)\)
  • B. \(S = \left( { - \infty ;\frac{{3 - \sqrt {13} }}{2}} \right) \cup \left( {\frac{{3 + \sqrt {13} }}{2}; + \infty } \right)\)
  • C. \(S = \left( { - \infty ; - \sqrt 2 } \right) \cup \left( {\sqrt 2 ; + \infty } \right)\)
  • D. \(S = \left( { - \sqrt 2 ;\sqrt 2 } \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}
  {2^{{x^2} - x + 1}} > {4^{x + 1}} \Leftrightarrow {2^{{x^2} - x + 1}} > {\left( {{2^2}} \right)^{x + 1}}\\
   \Leftrightarrow {2^{{x^2} - x + 1}} > {2^{2x + 2}}\\
   \Leftrightarrow {x^2} - x + 1 > 2x + 2\\
   \Leftrightarrow {x^2} - 3x - 1 > 0\\
   \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {x > \frac{{3 + \sqrt {13} }}{2}}\\
  {x < \frac{{3 - \sqrt {13} }}{2}}
  \end{array}} \right.
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 612

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF