YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm tập nghiệm S của bất phương trình  \({6^{2x + 3}} < {2^{4x - 5}}{.3^{4x - 5}}\).

  • A. \(S = \mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}\)
  • B.  \(S = \left( { - \infty ;4} \right)\backslash \left\{ 0 \right\}\)
  • C.  \(S = \left( {4; + \infty } \right)\)
  • D.  \(S = \left( { - \infty ;4} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:

  \(\begin{array}{l} {6^{2x + 3}} < {2^{4x - 5}}{.3^{4x - 5}}\\ \Leftrightarrow {6^{2x + 3}} < {6^{4x - 5}}\\ \Leftrightarrow 2x + 3 < 4x - 5\\ \Leftrightarrow x > 4 \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1530

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON