YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Giải bất phương trình \({9^x} - {\log _2}8 < {2.3^x}.\)

  • A. x>0
  • B. x<0
  • C. x>1
  • D. x<1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \({9^x} - {\log _2}8 < {2.3^x} \)

  \(\Leftrightarrow {\left( {{3^x}} \right)^2} - {2.3^x} - 3 < 0\)

  Đặt: \(t=3^x,t>0.\) Bất phương trình trở thành:

  \(3{t^2} - 2t - 3 < 0 \Leftrightarrow - 1 < t < 3\)

  Kết hợp với điều kiện: \(0 < t < 3 \Rightarrow {3^x} < 3 \Leftrightarrow x < 1.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 611

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON