YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Giải bất phương trình \({5^{x + 2}} - {2^{x + 4}} > {5^{x + 1}} - {2^{x + 2}} + {2^{x + 3}}.\)

  • A. x>0
  • B. x<0
  • C. x>1
  • D. x<1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {{5^{x + 2}} - {2^{x + 4}} > {5^{x + 1}} - {2^{x + 2}} + {2^{x + 3}}}\\
  \begin{array}{l}
   \Leftrightarrow {5^x}(25 - 5) > {2^x}({2^4} - {2^2} + {2^3})\\
   \Leftrightarrow {\left( {\frac{5}{2}} \right)^x} > 1 \Leftrightarrow x > 0
  \end{array}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 613

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON