YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tìm câu sai trong các câu sau đây

  • A. Trong một đường tròn, hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau
  • B. Trong một đường tròn hai cung số đo bằng nhau  thì  bằng nhau
  • C. Trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn thì cung lớn hơn
  • D. Trong hai cung trên cùng một đường tròn, cung nào có số đo nhỏ hơn thì nhỏ hơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA