AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O) và điểm P nằm ngoài đường tròn . Qua P kẻ các tiếp tuyến PA ; PB với đường tròn (O) , biết  \(\widehat {APB}\) = 360 . Góc ở tâm \(\widehat {AOB}\) có số đo bằng 

  • A. \(72^0\)
  • B. \(100^0\)
  • C. \(144^0\)
  • D. \(154^0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>