AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương trình 2x2 + 4x - 1 = 0 có hai nghiệm x1 và x2. Khi đó A =x1.x23 + x13x2 nhận giá trị là:

  • A. 1
  • B. \(\frac{1}{2}\)
  • C. \( - \,\frac{5}{2}\)
  • D. \(\frac{3}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA