AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tam giác ABC nội tiếp nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Nếu góc  \(\widehat {AOC}\) = 1000 thì cạnh AC bằng :

  • A. Rsin500
  • B. 2Rsin1000
  • C. 2Rsin500
  • D. Rsin800

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>