YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phương trình nào sau đây kết hợp với phương trình \(x+y=1\) để được một hpt có nghiệm duy nhất ?

  • A. \(x + y =  - 1\)
  • B. \(0x + y = 1\)
  • C. \(2y = 2 - 2x\)
  • D. \(3y =  - 3x + 3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 91775

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA