AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai số dương x, y thõa mãn: x + 2y = 3. Chứng minh rằng: \(\frac{1}{x} + \frac{2}{y} \ge 3\)

  Lời giải tham khảo:

  Ta có: \(\frac{{{a^2}}}{x} + \frac{{{b^2}}}{y} \ge \frac{{{{\left( {a + b} \right)}^2}}}{{x + y}}\)

  Ta có \(x + 2y = 3 \Rightarrow  x = 3 – 2y\), vì x dương nên 3 – 2y > 0

  Xét hiệu

  \(\frac{1}{x} + \frac{2}{y} - 3 = \frac{1}{{3 - 2y}} + \frac{2}{y} - 3 = \frac{{y + 6 - 4y - 3y(3 - 2y)}}{{y(3 - 2y)}} = \frac{{6{{(y - 1)}^2}}}{{y(3 - 2y)}} \ge 0\) (vì y > 0 và 3 - 2y > 0)

  \(\frac{1}{x} + \frac{1}{{2y}} \ge 3\) dấu “ =” xảy ra \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x > 0,y > 0\\
  x = 3 - 2y\\
  y - 1 = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x > 0,y > 0\\
  x = 1\\
  y = 1
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  y = 1
  \end{array} \right.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA