AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:

              (1) Ngâm một lá đồng trong dung dịch AgNO3.

              (2) Ngâm một lá kẽm trong dung dịch HCl loãng.

              (3) Ngâm một lá nhôm trong dung dịch NaOH loãng.

              (4) Ngâm một lá sắt được quấn dây đồng trong dung dịch HCl loãng.

              (5) Để một vật bằng thép ngoài không khí ẩm.

              (6) Ngâm một miếng đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3.

  Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa gồm: (1), (4) và (5)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>