AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lấy 200 ml dung dịch gồm NaOH 1,6M và KOH 1M tác dụng hết với dung dịch H3PO4 thu được dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:  

              – Phần 1: Cô cạn thu được 17,12 gam hỗn hợp muối khan.

              – Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch CaCl2 (dư) thu được m gam kết tủa.

  Giá trị của m là 

  • A. 14,74.             
  • B. 20,24.        
  • C. 9,30.                   
  • D. 14,70.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>