AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 7,2 gam axit acrylic tác dụng với 150 ml NaOH 1M thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 

  • A. 11,4.     
  • B. 14,6.          
  • C. 12,2.       
  • D. 10,8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Ta có phản ứng: CH2=CHCOOH + NaOH → CH2=CHCOONa + H2O.

  Ta có: nCH2=CHCOOH = 0,1 mol < nNaOh ⇒ nH2O = 0,1 mol.

  + Bảo toàn khối lượng ta có: mRắn khan = 7,1 + 0,15×40 – 0,1×18 = 11,4 gam.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA