AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng sau (xảy ra trong điều kiện thích hợp)

              (1) CuO + H2 → Cu + H2O;                                       (2) CuCl2 → Cu + Cl2;

              (3) Fe + CuSO4 → FeSO+ Cu;                                 (4) 3CO + Fe2O3 → 3CO2 + 2Fe.

  Số phản ứng dùng để điều chế kim loại bằng phương pháp thủy luyện là 

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>