AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một dung dịch X gồm 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,02 mol HCO3 và a mol Y (bỏ qua sự điện li của nước). Ion Y và giá trị của a là 

  • A. OH và 0,03.      
  • B. Cl và 0,01. 
  • C. CO32– và 0,03.    
  • D. NO3 và 0,03.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA