AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây không đúng khi nói về etyl fomat? 

  • A. Có phản ứng tráng bạc.       
  • B.  Là đồng đẳng của axit fomic.
  • C. Có công thức phân tử C3H6O2.            
  • D. Là hợp chất este.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>