RANDOM
 • Câu hỏi:

  Đun nóng triglixerit X với dd NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y chứa 2 muối natri stearat và natri oleat. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 làm mất màu vừa đủ dd chứa 0,12 mol Br2. Phần 2 đem cô cạn thu được 54,84 gam muối. Phân tử khối của X là 

  • A. 886.       
  • B.  884.            
  • C. 890.               
  • D. 888.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Y gồm 2 muối natri của axit stearic và oleic. Hai phần chia ra bằng nhau nên:

  nmuối axit oleic = nC17H33COONa = nBr2 = 0,12 mol.

  Lại thêm mC17H33COONa + mC17H35COONa = 54,84 gam 

  ||→ nC17H35COONa = 0,06 mol ||→ nC17H33COONa ÷ nC17H33COONa = 2 ÷ 1.

  ||→ triglyxerit X được tạo bởi 2 gốc oleic và 1 gốc stearic

  ||→ MX = 886.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>