AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên.

  Description: 20182141

  Kết thúc thí nghiệm, dung dịch Br2 bị mất màu. Chất X là 

  • A. CaC2.    
  • B. CaO.                  
  • C. Na.         
  • D. Al4C3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  Ca{C_2} + 2{H_2}O \to {C_2}{H_2} + Ca{(OH)_2}\\
  {C_2}{H_2} + 2B{r_2} \to {C_2}{H_2}B{r_4}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>