AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 0,425 gam hỗn hợp X gồm Na và K vào nước dư, thu được 0,168 lít khí H2 (đktc). Khối lượng kim loại Na trong X là 

  • A. 0,345 gam.    
  • B. 0,230 gam.   
  • C. 0,115 gam.        
  • D. 0,276 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  23{n_{Na}} + 39{n_K} = 0,425\\
  {n_{Na}} + {n_K} = 2{n_{{H_2}}} = 0,015
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {n_{Na}} = 0,01\\
  {n_K} = 0,005
  \end{array} \right. \Rightarrow {m_{Na}} = 0,23\,gam\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>