AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? 

  • A. Ba(OH)2 và H3PO4.               
  • B. (NH4)2HPO4 và KOH.
  • C. Cu(NO3)2 và HNO3.     
  • D. Al(NO3)3 và NH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>