AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Cho khí H2 dư qua hỗn hợp bột Fe2O3 và CuO nung nóng, thu được Fe và Cu.

  (b) Cho kim loại Ba tác dụng với dung dịch CuSO4, thu được kim loại Cu.

  (c) Cho AgNO3 tác dụng với dung dịch FeCl3, thu được kim loại Ag.

  (d) Để gang trong không khí ẩm lâu ngày có xảy ra ăn mòn điện hóa học.

  (e) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân khi nhiệt kế bị vỡ.

  Số phát biểu đúng là

   

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (a) Đúng

  (b) Sai: Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

  Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4 + Cu(OH)2

  (c) Sai: FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

  (d) Đúng, cặp điện cực Fe – C

  (e) Đúng: Hg + S → HgS xảy ra ở điều kiện thường.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>