AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các chất: NaOH, Cu, HCl, HNO3, AgNO3, Mg. Số chất phản ứng được với dung dịch Fe(NO3)2 là 

  • A. 5
  • B. 3
  • C. 6
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  NaOH, HCl, HNO3, AgNO3, Mg

  2OH- + Fe2+ → Fe(OH)2

  Fe2+ + H+ + NO3- → Fe3+ + NO + H2O (HCl và HNO3)

  Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+

  Mg + Fe2+ → Mg2+ + Fe

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA