AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho kim loại M và các hợp chất X, Y, Z thỏa mãn các phương trình hóa học sau:

  Các chất X, Y, Z lần lượt là: 

  • A. KOH, KAlO2, Al(OH)3.  
  • B. KOH, KCrO2, Cr(OH)3.
  • C. NaOH, NaCrO2, Cr(OH)3.    
  • D. NaOH, NaAlO2, Al(OH)3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (b) ⇒ M không thể là Cr vì Cr tạo CrCl2 khi phản ứng với HCl.

  (d) ⇒ Y chứa K. ⇒ X, Y, Z là KOH, KAlO2, Al(OH)3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>