YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tại một nơi trên Trái Đất có gia tốc rơi tự do g, một con lắc đơn mà dây treo  \(\lambda \) đang thực hiện dao động điều hòa. Thời gian ngắn nhất để vật nhỏ của con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 

  • A. \(\Delta t = \frac{\pi }{2}\sqrt {\frac{l}{g}} \) s
  • B. \(\Delta t = 2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} \) s
  • C. \(\Delta t = \frac{\pi }{4}\sqrt {\frac{l}{g}} \) s
  • D. \(\Delta t = \pi \sqrt {\frac{l}{g}} \) s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là \(\frac{T}{4}\)

  t = \(\frac{T}{4} = \frac{1}{4}.2\pi \sqrt {\frac{l}{g}}  = \frac{\pi }{2}\sqrt {\frac{l}{g}} \)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 40438

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON