YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc bằng \(9^o\) ưới tác dụng của trọng lực. Ở thời điểm \(t_0\) , vật nhỏ của con lắc có li độ góc và li độ cong lần lượt là \(4,5^o\) và 2,5n cm. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của vật ở thời điểm đó bằng bao nhiêu? 

  • A. 37 cm/s.
  • B. 31 cm/s.
  • C. 25 cm/s.
  • D.  43 cm/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}
  s = al\\
   \Rightarrow l = \frac{s}{a} = \frac{{2,5.\pi .180}}{{4,5\pi }} = 100cm
  \end{array}\)

  \(v = \sqrt {gl\left( {\alpha _0^2 - {\alpha ^2}} \right)}\)  

  ⇒ v = 43 cm/s

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA