AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc a0 nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc a của con lắc bằng

  • A. \(\frac{{{\alpha _0}}}{{\sqrt 3 }}\)
  • B. \(\frac{{{\alpha _0}}}{{\sqrt 2 }}\)
  • C. \( - \frac{{{\alpha _0}}}{{\sqrt 2 }}\)
  • D. \(\frac{{ - {\alpha _0}}}{{\sqrt 3 }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Cơ năng của con lắc đơn \({E_d} + {E_t} = E\) kết hợp với giả thuyết \({E_d} = {E_t}\)

  \( \Rightarrow 2{E_t} = E \Leftrightarrow 2\left( {\frac{1}{2}mgl{\alpha ^2}} \right) = \frac{1}{2}mgl\alpha _0^2 \Rightarrow \alpha  =  \pm \frac{{\sqrt 2 }}{2}{\alpha _0}\)

  + Ta chú ý rằng con lắc đang chuyển động nhanh dần đều con lắc đang chuyển động từ biên về vị trí cân bằng \( \Rightarrow \alpha  =  - \frac{{\sqrt 2 }}{2}{\alpha _0}\)

  • Đáp án C
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA