YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi tính chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn, biểu thức nào sau đây không đúng?

  • A. \(T = 2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} \)
  • B. \(T = \frac{1}{f}\)
  • C. \(T = 2\pi \sqrt {\frac{m}{l}} \)
  • D. \(T = \frac{{2\pi }}{\omega }\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Con lắc đơn dao động điều hòa:

  \(T = \frac{1}{f} = \frac{{2\pi }}{\omega } = 2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} \) .

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA