MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn có chiều dài \(l=16cm\). Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 90 rồi thả nhẹ. Bỏ qua mọi ma sát , lấy g=10 m/s2 , \(\pi^2= 10\). Chọn gốc thời gian lúc thả vật , chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của vật. Viết phương trình dao động  của vật theo li độ góc.

  • A. \(\alpha= 0,157 cos (2,5\pi+\pi)\) (rad)
  • B. \(\alpha= 0,157 cos (2\pi+\pi)\)(rad)
  • C. \(\alpha= 0,157 cos (0,5\pi+\pi)\)(rad)
  • D. \(\alpha= 0,125 cos (2,5\pi+\pi)\)(rad)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(\omega=\sqrt{\frac{g}{l}}\)= 2,5 (rad/s),  

  \(\begin{array}{l}
  cos\varphi  = \frac{\alpha }{{{\alpha _0}}} = \frac{{ - {\alpha _0}}}{{{\alpha _0}}} =  - 1 = cos\pi \\
   \Rightarrow \varphi  = \pi (rad)
  \end{array}\)

  Vậy: \(\alpha= 0,157 cos (2,5\pi+\pi)\) (rad)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA