YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng 1 m, dao động điều hòa với biên độ góc 20. Biên độ dài của con lắc là

  • A.  5,5 cm
  • B.  4,5 cm
  • C.  2,5 cm
  • D.  3,5 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Biên độ của con lắc:

   \({s_0} = l{\alpha _0} = l.\frac{{{2^0}\pi }}{{{{180}^0}}} \approx 3,5cm\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3980

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF