ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng 1 m, dao động điều hòa với biên độ góc 20. Biên độ dài của con lắc là

  • A.  5,5 cm
  • B.  4,5 cm
  • C.  2,5 cm
  • D.  3,5 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Biên độ của con lắc:

   \({s_0} = l{\alpha _0} = l.\frac{{{2^0}\pi }}{{{{180}^0}}} \approx 3,5cm\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3980

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON