YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì \(T= \frac{ \pi}{5}\) s . Biết rằng thời điểm ban đầu con lắc ở vị trí biên, có biên độ góc \(\alpha_0\) với \(cos \alpha_0 = 0.98\) Lấy g= 10 m/s2Viết phương trình dao động của con lắc theo li độ góc. 

  • A. \(\alpha = 0,5 cos10t (rad)\)
  • B. \(\alpha = 2 cos10t (rad)\)
  • C. \(\alpha = 0,2 cos5t (rad)\)
  • D. \(\alpha = 0,2 cos10t (rad)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: 

  \(\begin{array}{l} \omega = \frac{{2\pi }}{T} = 10(rad/s)\\ cos{\alpha _0} = 0,98 = cos11,{48^0} \end{array}\)

  \(\Rightarrow \alpha_0 =11,48^0= 0,2 rad\)

  \(cos \varphi =\frac{\alpha}{\alpha_0}=1=cos 0\Rightarrow \varphi=0\)

  Vậy : \(\alpha = 0,2 cos10t (rad)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3966

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON