YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì \(T= \frac{ \pi}{5}\) s . Biết rằng thời điểm ban đầu con lắc ở vị trí biên, có biên độ góc \(\alpha_0\) với \(cos \alpha_0 = 0.98\) Lấy g= 10 m/s2Viết phương trình dao động của con lắc theo li độ góc. 

  • A. \(\alpha = 0,5 cos10t (rad)\)
  • B. \(\alpha = 2 cos10t (rad)\)
  • C. \(\alpha = 0,2 cos5t (rad)\)
  • D. \(\alpha = 0,2 cos10t (rad)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: 

  \(\begin{array}{l} \omega = \frac{{2\pi }}{T} = 10(rad/s)\\ cos{\alpha _0} = 0,98 = cos11,{48^0} \end{array}\)

  \(\Rightarrow \alpha_0 =11,48^0= 0,2 rad\)

  \(cos \varphi =\frac{\alpha}{\alpha_0}=1=cos 0\Rightarrow \varphi=0\)

  Vậy : \(\alpha = 0,2 cos10t (rad)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3966

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON