AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn có chu kỳ dao động điều hòa là T. Khi giảm chiều dài con lắc 10 cm thì chu kỳ dao động của con lắc biến thiên 0,1 s. Chu kỳ dao động T ban đầu của con lắc là

  • A. T = 1,9 s.
  • B. T = 1,95 s.
  • C. T = 2,05 s.      
  • D. T = 2 s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo bài toán, ta có :

  \(\begin{array}{l} \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {{T_1} = 2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} }\\ {{T_2} = 2\pi \sqrt {\frac{{l - 10}}{g}} } \end{array}} \right. \Rightarrow \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}} = \sqrt {\frac{{l - 10}}{l}} \\ \Leftrightarrow - \frac{{\Delta T}}{{{T_1}}} = {\mkern 1mu} \sqrt {\frac{{l - 10}}{l}} \\ \Rightarrow {T_1} = 2,05{\rm{s}} \end{array}\)

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>