AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm cho một alen dù có lowiju cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể? 

  • A. Chọn lọc tự nhiên    
  • B. Giao phối không ngẫu nhiên
  • C. Các yếu tố ngẫu nhiên                
  • D. Đột biến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>