YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm của học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, nhân tố nào dưới đây làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể theo hướng duy trì tần số tương đối của các alen, biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể: 

  • A. Đột biến gen     
  • B. Di nhập gen 
  • C. Nội phối           
  • D. Chọn lọc tự nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Nội phối làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA