AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở người, trong quá trình hít vào, con đường đi nào của khí chỉ ra dưới đây là phù hợp? 

  • A. Mũi → thanh quản → khí quản → tiểu phế quản → phế quản → phế nang.
  • B. Mũi → khí quản → phế quản → tiểu phế quản → phế nang.
  • C. Mũi → hầu → thực quản → nắp thanh quản → thanh quản → khí quản → tiểu phế quản → phế quản.
  • D. Mũi → Khí quản → thanh quản → phế quản → phế nang → tiểu phế quản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Mũi → khí quản → phế quản → tiểu phế quản → phế nang.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>