AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở sinh vật nhân sơ, phát biểu nào dưới đây là chính xác khi nói về cấu trúc của một gen hoặc một operon điển hình? 

  • A.  Các gen cấu trúc có mặt trong một operon thường mã hóa các chuỗi polypeptide có chức năng không liên quan tới nhau.
  • B. Triplet mã hóa cho bộ ba kết thúc trên mARN nằm tại vùng mã hóa của gen.
  • C. Trong một operon, mỗi gen cấu trúc có một vùng điều hòa riêng.
  • D. Chiều dài của gen mã hóa luôn bằng chiều dài của mARN mà gen đó quy định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  A sai vì các gen cấu trúc trong operon thường mã hóa các chuỗi polypeptide có chức năng liên quan tới nhau

  C sai vì các gen cấu trúc có chung 1 vùng điều hòa

  D sai vì chiều dài của mARN nhỏ hơn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>