AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở người, một căn bệnh hiếm gặp do một cặp alen A và a chi phối. Nghiên cứu phả hệ của một gia đình trong một quần thể cân bằng di truyền, tần số alen a là10% như hình bên. Biết rằng không xảy ra đột biến mới ở tất cả những người trong các gia đình. Dựa vào các thông tin trên, hãy cho biết, trong các dự đoán sau, có bao nhiêu dự đoán đúng?

  I.Xác suất để IV-10 mang alen gây bệnh là 46,09%.

  II. Xác suất sinh con thứ hai là trai không bị bệnh của III-7 và III-8 là 46,64%.

  III.Có thể biết chính xác kiểu gen của 5 người trong các gia đình trên.

  IV. Xác suất để II-4 mang alen gây bệnh là 18,18%. 

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>