AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoạt động của nhóm sinh vật nào dưới đây có thể chuyển nitrate (NO3-) thành amôn (NH4+) để phục vụ cho quá trình tổng hợp axit amin? 

  • A. Vi khuẩn cố định đạm                  
  • B. Thực vật tự dưỡng
  • C. Vi khuẩn phản nitrat hóa          
  • D. Động vật đơn bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Quá trình chuyển nitrate (NO3-) thành amôn (NH4+) xảy ra ở trong mô thực vật

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA