AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nghiên cứu một chủng E.coli đột biến, người ta nhận thấy một đột biến khiến nó có thể sản xuấtenzyme phân giải lactose ngay cả khi môi trường có hoặc không có lactose. Các sinh viên đưa ra 4 khả năng :

  I – đột biến gen điều hòa ; II – đột biến promoter ; III – đột biến operator ; IV – đột biến vùng mã hóa của operon Lac.

  Những đột biến nào xuất hiện có thể gây ra hiện tượng trên? 

  • A. II,III,IV    
  • B. III,IV      
  • C. I, III        
  • D.  I ; II ;IV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Có enzyme phân giải lactose ngay cả khi không có lactose → gen vẫn được dịch mã có 2 trường hợp có thể xảy ra

  -  Không tạo ra protein ức chế: đột biến gen điều hòa

  -  Protein ức chế không liên kết với vùng vận hành: đột biến ở operater

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>