ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào dưới đây là chính xác về các loại ARN phổ biến có mặt trong tế bào? 

  • A. Đầu 3’ của mARN có một trình tự không dịch mã cho phép ribosome nhận biết mARN và gắn vào phân tử này.
  • B. Trên phân tử tARN, các axit amin được gắn đặc hiệu vào đầu 5’P nhờ sự điều khiển của bộ ba đối mã.
  • C. Trên một phân tử mARN của tế bào nhân sơ, 3 ribonucleotide của bộ ba mở đầu nằm ở đầu phân tử.
  • D. Ở tế bào nhân sơ, mARN có cấu trúc mạch thẳng, có thể được dịch mã cùng lúc bởi nhiều ribosome khác nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phát biểu đúng là D.

  A sai vì ribosome gắn vào bộ ba mở đầu, bộ ba mở đầu có được dịch mã.

  B sai vì axit amin gắn vào đầu 3’OH

  C sai

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>