YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The phrase "two decades" in line 1 refers to a period of _______.

  • A. 10 years
  • B. 20 years
  • C. 50 years
  • D. 100 years

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Cụm từ "two decades" trong dòng 1 đề cập đến giai đoạn của A. 10 năm

  B. 20 năm

  C. 50 năm

  D. 100 năm

  two decades: hai thập kỉ = 20 years

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>