AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word “doubtless” in the passage mostly means _______ .

  • A. “almost uncertainly”
  • B. “almost certainly”
  • C. “almost impossibly”
  • D. “almost doubtly”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Từ "doubtless" trong bài đọc gần như có nghĩa là ______

  A. “almost uncertainly”: gần như không chắc chắn

  B. “almost certainly”: gần như chắc chắn

  C. “almost impossibly”: gần như là không thể

  D. “almost doubtly”: gần như nghi ngờ

  doubtless: không nghi ngờ gì ~ “almost certainly”: gần như chắc chắn

  Dịch nghĩa: Con người đã viết trong ít nhất 5000 năm; nhưng họ đã nói chuyện lâu hơn, không nghi ngờ gì cả kể từ khi có con người.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>