ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Which of the following might be the topic of the next paragraph?

  • A. MBA schools' efforts to change
  • B. future economic predictions
  • C. a history of the recent economic changes
  • D. descriptions of non-MBA graduate programs

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Câu nào sau đây có thể là chủ đề của đoạn tiếp theo?

  A. Những nỗ lực của trường MBA để thay đổi

  B. dự đoán kinh tế trong tương lai

  C. một lịch sử của những thay đổi kinh tế gần đây

  D. mô tả các chương trình sau đại học không phải của MBA

  Để làm được câu hỏi này, chúng ta đọc câu cuối cùng của bài đọc: "Business needs are changing, and MBA schools are struggling to meet the new demands." (Nhu cầu kinh doanh đang thay đổi, và các trường MBA đang phải vật lộn để đáp ứng các yêu cầu mới.)

  => Đoạn tiếp theo sẽ nói về những nỗ lực của trường MBA để thay đổi tình trạng đó.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>