AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to the passage, what are two causes of declining business school enrollments?

  • A. lack of necessity for an MBA and an economic recession
  • B. low salary and foreign competition
  • C. fewer MBA schools and fewer entry-level jobs
  • D. declining population and economic prosperity

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Theo đoạn văn, hai nguyên nhân của sự suy giảm đăng ký kinh doanh trường học là gì?

  A. thiếu sự cần thiết với một MBA và suy thoái kinh tế

  B. mức lương thấp và cạnh tranh nước ngoài

  C. ít trường MBA và công việc nhập cảnh cấp thấp hơn

  D. dân số suy giảm và sự thịnh vượng kinh tế

  Thông tin ở đoạn 2:

  - The first one is that many graduates of four-year colleges are finding that an MBA degree does not guarantee a plush job on Wall Street, or in other financial districts of major American cities....."Is an MBA degree really what I need to be best prepared for getting a good job?" (Thứ nhất là nhiều sinh viên tốt nghiệp của các trường cao đẳng bốn năm cho thấy rằng bằng MBA không đảm bảo công việc sang trọng ở phố Wall hoặc ở các quận tài chính khác của các thành phố lớn ở Mỹ....."Bằng MBA có thực sự là điều tôi cần phải chuẩn bị tốt nhất để có được một công việc tốt không?"

  - The second major factor has been the cutting of American payrolls and the lower number of entry-level jobs being offered. (Yếu tố chính thứ hai là việc cắt giảm biên chế của Mỹ và số lượng công việc nhập cảnh thấp hơn đang được cung cấp.)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>