AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tên của CSDL trong Access bắt buộc phải đặt trước hay sau khi tạo CSDL?

  • A. Đặt tên tệp sau khi đã tạo CSDL
  • B. Vào File/Exit
  • C. Vào File /Close
  • D. Bắt buộc vào là đặt tên tệp ngay rồi mới tạo CSDL sau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>