YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tên của CSDL trong Access bắt buộc phải đặt trước hay sau khi tạo CSDL?

  • A. Đặt tên tệp sau khi đã tạo CSDL
  • B. Vào File/Exit
  • C. Vào File /Close
  • D. Bắt buộc vào là đặt tên tệp ngay rồi mới tạo CSDL sau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bắt buộc vào là đặt tên tệp ngay rồi mới tạo CSDL sau

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1676

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON