YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tên của CSDL trong Access bắt buộc phải đặt trước hay sau khi tạo CSDL?

  • A. Đặt tên tệp sau khi đã tạo CSDL
  • B. Vào File/Exit
  • C. Vào File /Close
  • D. Bắt buộc vào là đặt tên tệp ngay rồi mới tạo CSDL sau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bắt buộc vào là đặt tên tệp ngay rồi mới tạo CSDL sau

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1676

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF