YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để khởi động Access, ta thực hiện:

  • A. Nháy đúp vào biểu tượng Access trên màn hình nền
  • B. Nháy vào biểu tượng Access trên màn hình nền
  • C. Start  \(\rightarrow\) All Programs \(\rightarrow\) Microsoft Office \(\rightarrow\) Microsoft Access
  • D. A hoặc C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 1672

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA