YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo một CSDL mới?

  (1) Chọn nút Create    ( 2) Chọn File \(\rightarrow\) New      (3) Nhập tên cơ sở dữ liệu      (4) Chọn Blank Database

  • A. (2) \(\rightarrow\) (4) \(\rightarrow\) (3) \(\rightarrow\)(1)   
  • B. (2) \(\rightarrow\)(1) \(\rightarrow\)(3) \(\rightarrow\)(4)
  • C. (1) \(\rightarrow\) (2) \(\rightarrow\) (3) \(\rightarrow\) (4)
  • D. (1) \(\rightarrow\) (3) \(\rightarrow\) (4) \(\rightarrow\) (2)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sắp xếp thứ tự các bước: (2) => (4) => (3) => (1)   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA